Adresář

Zpracování palivového dřeva, lesnické práce

Tel.: 553 775 370, 731 625 640
Šilheřovice 453, Šilheřovice, 711 00
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Zpracování palivového dřeva na štípacím poloautomatu, dále máme dálkově řízený stroj na likvidaci náletových dřevin a úklid prostor po těžbě v těžko přístupném terénu, svahová dostupnost až 55 stupńů

Organizace

Seznam lidí

František Horsák - manažer a vedoucí sociálního podniku
Dagmar Smetanová - vedoucí koordinátor služeb
Vojtěch Štula - asistent služeb