Úřad vlády

Komunitní práce v Ostravě - Kunčičky, Přívoz, Vítkovice, Jih

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je aktivizace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kunčičky-jih, Zadní Přívoz, Vítkovice a Jih, která bude mít za následek probuzení zájmu o společné záležitosti celé komunity
a schopnost definovat hlavní problémy v lokalitách a tyto problémy následně řešit.

Popis projektu:
Projekt navazuje na předchozí projekty financované z OPZ a Úřadu vlády. Projekt má dva hlavní záměry, kterými jsou:

  1. Zkušenosti, které tým získal působením v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky přenést do dalších SVL v Ostravě. Jedná se o SVL Zadní Přívoz (komunitní pracovnice zde působí od roku 2020), SVL Ostrava-Vítkovice (komunitní pracovnice zde působí od roku 2021) a do nové lokality Ostrava-Jih, bytový dům SOIVA.
  2. Poprojektová podpora skupiny aktivních obyvatel v SVL Ostrava – Kunčičky, která zde působí již
    8 let v další činnosti.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

logo_uřad_vlady