Sociální byty Na Rampě

Nové sociální byty pomáhají nízkopříjmovým rodinám

Diecézní charita ostravsko-opavská opravila zchátralý dům v Ostravě Kunčičkách a vybudovala v něm 6 nových sociálních bytů, do kterých se 5. května 2021 nastěhovali první nájemníci.
 

Původní stav domu v ulici Na Rampě v Ostravě-Kunčičkách (1)   Opravený dům nabídne 6 nových sociálních bytů

„Nedostatek důstojného nájemního bydlení pro sociálně slabé obyvatele Ostravy, naše téměř dvacetileté zkušenosti se sociálním bydlením ve Vesničce soužití, ale především zhoršující se situace týkající se dostupnosti vhodného bydlení pro ty nejchudší, nás vedla v roce 2016 ke koupi rodinného domu v Ostravě-Kunčičkách, se záměrem vybudovat v něm sociální byty,“ vysvětluje začátek projektu Miroslav Hodeček, vedoucí sociálních služeb Diecézní charity ostravsko-opavské. Od zakoupení domu až do skutečného zahájení rekonstrukce uplynuly skoro 4 roky, během kterých byla žádost o dotaci podána dvakrát. Poprvé v roce 2017, kdy projekt nemohl být realizován z důvodu limitu podpory. Druhé žádosti v roce 2019 již nic v realizaci nebránilo a rekonstrukce trvající 9 měsíců mohla v únoru 2020 začít. Po vydání kolaudačních souhlasů byl projekt v únoru letošního roku úspěšně dokončen.

„Rodinný dům prošel kompletní proměnou, bylo potřeba změnit rozmístění oken, doplnit podlahy tam, kde se ukázalo, že jsou v nevyhovujícím stavu, odstranit balkóny, přestavět hospodářskou část domu k bydlení, v prostoru půdy vestavět dva nové byty, celý dům zateplit, položit novou střešní krytinu. Původní zůstal jen vnější tvar domu, střechy a schodiště,“ popisuje náročnost prací Lucie Pawlasová, vedoucí projektového úseku. Rekonstrukcí objektu tak vzniklo ve 3 nadzemních podlažích 6 sociálních bytů (5 bytů velikosti 3+kk a 1 byt velikosti 2+1). Celkové výdaje na realizaci projektu přesáhly 16 milionů korun a podařilo se je uhradit díky spolufinancování z prostředků Evropské unie.

Opravené interiéry pro sociální bydlení (2)   Opravené interiéry pro sociální bydlení (3)

Nájemníci v domě Na Rampě budou vybíráni z nejohroženějších nízkopříjmových cílových skupin, půjde např. o samoživitele; lidi, kteří opouští azylový dům nebo ústavní péči; národnostní menšiny, které čelí dlouhodobé diskriminaci na trhu s bydlením. Smlouvy s nájemníky budou platit jeden rok, poté se bude posuzovat, zda mohou být obnoveny v rámci pravidel projektu a příjmové situace domácnosti. Přidanou hodnotou je dostupnost podpory sociálních služeb, které Diecézní charita ostravsko-opavská v lokalitě nabízí. „Pro ty nejchudší je to možnost, jak se dostat ze začarovaného kruhu ubytoven a získat za dostupnou cenu plnohodnotné bydlení, nájemní smlouvu a začít důstojně žít. To nejdůležitější, co sociální bydlení usnadňuje, je to, že se stabilním bydlením se lidé mnohem snáze dokážou postavit na vlastní nohy a osamostatnit se,“ dodává Miroslav Hodeček.

Za úspěšnou realizaci projektu patří poděkování všem, kteří se na výstavbě podíleli: architektonické a projekční kanceláři MR Design CZ, s.r.o., poradenské společnosti a administrátorovi výběrových řízení INNOVA Int. s.r.o., vítězné stavební firmě NOSTA, s.r.o., stavebnímu dozoru, který vykonávala Ing. Dagmar Al Tukmachi ze společnosti CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. i dohledu BOZP a PO, firmě Smilefish s.r.o. V neposlední řadě také Biskupství ostravsko-opavskému a sociálnímu odboru městského obvodu Slezské Ostravy, jako významnému partnerovi při výběru vhodných nájemců.

Fotogalerie ze slavnostního předání bytů prvním nájemníkům (5. 5. 2021)

Projekt „Rekonstrukce objektu pro sociální bydlení“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009311 byl realizován od 27. 5. 2016 do 28. 2. 2021 a byl spolufinancován Evropskou unií.

EU a MMR