Nadace ČEZ

Optimalizace procesů v Diecézní charitě ostravsko-opavské

Období realizace: 1. 9. 2021 – 25. 3. 2022

Cíl projektu
Cílem projektu je systematický rozvoj organizace Diecézní charity ostravsko-opavské jako celku.

Popis projektu
Záměrem projektu je získat ucelenou zpětnou vazbu na celkové fungování procesů v organizaci od nezávislého odborníka tj. prostřednictvím procesního auditu.

Audit jasně pojmenuje silné a slabé stránky v organizaci a zjistí, které procesy se dají zjednodušit, lépe nastavit a co je potřeba prioritně rozvíjet. Díky auditu bude organizace schopna podívat se na to, co doposud vytvořila, kde jsou ještě jisté rezervy a jak v těchto oblastech co nejefektivněji vynaložit lidský potenciál a finance. Procesní audit je cestou ke zlepšení kvality v rámci organizace jako celku a jeho řízení.

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace ČEZ.

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni