Česká rozvojová agentura

Kapacity pro rozvoj IV.

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:

  1. Posílit a udržet samostatnost, odbornost, kooperaci a akceschopnost 4 partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska, a to Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny, Caritas Mariupol, Caritas Tyachiv a organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“.
  2. Získat nové zkušenosti a posílit kvalifikovanost 2 pracovníků, visibilitu a efektivnost SHPaRS DCHOO.

Popis projektu:
Záměrem projektu je posílit samostatnost, odbornost a kooperaci u partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku, a to v oblastech fungování nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), spolupráce se zahraničními NNO a tvorby rozvojových projektů. Dále pak navýšit odborné kapacity pracovníků SHPaRS DCHOO a rozšířit tak finanční základnu skrze nové softwarové řešení, fundraisingový mentoring, budování visibility a jazykovou vybavenost. Tím bude podpořena i aplikace dalších rozvojových a humanitárních projektů na Ukrajině a v Moldavsku.

Projekt „Kapacity pro rozvoj IV“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crpomoc_horiz_r