Nadace OSF

Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské


Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

Cíl projektu
Cílem projektu je zlepšit využití stávajících a nových IT technologií vedoucí k zefektivnění práce zaměstnanců napříč organizací.

Dílčí cíle:

  • Nastavit plán pro využití stěžejních aplikací, které Office 365 nabízí.
  • Proškolit zaměstnance napříč charitami ve využívání širších možností Office 365.
  • Zprovoznit cloudové služby MS Azure pro provoz aplikací a webů.
  • Optimalizovat využívání PPC kampaní pro oslovení potenciálních klientů.

Popis projektu
Projekt je zaměřen na zlepšení využití stávajících a nových IT technologií napříč Diecézní charitou ostravsko-opavskou (DCHOO), které povede k zefektivnění práce zaměstnanců v celé organizaci. Napříč organizací existují rozdíly mezi využíváním technologií. Tyto rozdíly chceme realizací projektu odstranit. K tomuto nám pomůže zpracování strategického plánu, rozšíření Office 365 a cloudový prostor MS Azure. Pro lepší oslovení cílové skupiny a zvětšení povědomí o činnosti organizace využijeme optimalizaci PPC kampaní.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

Nadace OSF