Rodinné domky Vesnička soužití

Komplexní sociální projekt, který funguje

Vesničku soužití jsme v Ostravě-Muglinově vybudovali pro sociálně slabé rodiny, oběti povodní z roku 1997. Ve 30 domcích žije 10 romských, 10 neromských a 10 smíšených rodin. Stala se úspěšným projektem, který ukazuje, že soužití romského a neromského obyvatelstva je možné.

Realizujeme zde dlouhodobý sociální program zaměřený na sociální začleňování a prevenci sociálně negativních jevů. Obyvatelé Vesničky soužití a jejího okolí (především lokality Liščina) čelí akutní hrozbě sociálního vyloučení v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti a souvisejících existenčních problémů, zadlužení a závislosti na sociálních dávkách. Tato skutečnost má za následek zvýšený výskyt sociálně patologických jevů v této lokalitě, a to jak mezi dětmi a mládeží, tak i mezi dospělými. Budova komunitního centra, která je součástí Vesničky soužití, se stala střediskem dostupných sociálních služeb pro klienty zvláště z této lokality.

Z historie projektu

  • 10. 11. 2000 – položení základního kamene Vesničky soužití
  • Srpen 2001 – pozastavení výstavby z důvodu nedostatku financí
  • Březen 2002 – pokračování stavebních prací
  • 15. 8. 2002 – kolaudace stavby
  • 1. 9. 2002 – předání stavby k užívání
  • 17. 9. 2002 – slavnostní otevření Vesničky soužití

Financování a realizace projektu

  • Celková hodnota investiční výstavby: 66 mil. Kč
  • Projekt: firma SPAN s. r. o.
  • Realizátor výstavby: Bytostav Poruba a. s.
  • Cca polovinu částky pokrylo financování ze státních a municipálních dotací, druhá polovina byla hrazena z grantů a příspěvků zahraničních a domácích institucí

Přehled donátorů výstavby Vesničky soužití

Instituce

 Výše příspěvku v tis. Kč  

 Ministerstvo pro místní rozvoj

25500,0

 Co-operating Netherlands Foundations

9328,6

Deutscher Carltasverband e. V.

6200,0

Statutární město Ostrava

5447,9

Státní fond životního prostředí

3110,0

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3000,0

Raiffeisenbank a.s. (bankovní úvěr)

3000,0

Nadace Divoké husy

2593,7

Caritas Schwelz

2000,0

Diecézní charita Brno

1700,0

Diecézní charita ostravsko-opavská

1500,0

Evropská unie (PHARE - Dživas Jekhetane)

1500,0

Renovabis

735,0

Ministerstvo vnitra

300,0

Petr Vykrut

100,0

Commenda ČR

50,0 

Nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových

38,6

ORFA a.s.

15,0


Analýza k 20. výročí, které Vesnička soužití oslavila v roce 2022

Analýza k 20 letům Vesničky soužití

 


Další materiály týkající se Vesničky soužití