Evropská unie

Metodickou podporou ke kvalitě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami. Dosažení cíle bude zajištěno prostřednictvím metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin – kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude v rámci projektu podpořeno 53 sociálních služeb a 265 osob.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ