Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Správní území Diecézní charita ostravsko-opavská

Komunitní práce

Škrobálkova 540/35, Ostrava-Kunčičky, 718 00

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00
Tel: 733741216     http://adoptujsi.cz/     %aCk8c4WH_pr5~2938Es-Z29g