Adresář

Sociální rehabilitace Šance domova

Tel.: 733 621 638
Výhradní 518/18, Ostrava-Kunčičky, 718 00
Vedoucí služby: Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby
Bc. Hana Fusková - sociální pracovnice
Marie Mácsodyová, DiS. - sociální pracovnice
Terezie Mikundová - pracovnice v sociálních službách
Petra Procházková, DiS. - sociální pracovnice