Adresář

Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití

Tel.: 734 875 532, 596 241 144
Betonářská 790/12, Ostrava - Muglinov, 712 00
Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociálních služeb
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociálních služeb
Klára Nehybová, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Alexandra Válek - sociální pracovnice
Mgr. Michaela Weissmann - sociální pracovnice