Adresář

Komunitní práce

Tel.: 739 002 750
Škrobálkova 540/35, Ostrava-Kunčičky, 718 00
Vedoucí služby: Bc. Růžena Dunková - vedoucí sociální pracovnice komunitní práce
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Obyvatelé sociálně vyloučené lokality (SVL) jsou často vlivem svých životních okolností v situaci, která je nemotivuje k aktivnímu zájmu o okolí a o společné sousedské záležitosti. Jejich životní situace a životní neúspěšnost působí negativně na jejich sebevědomí i na schopnost mít vyšší životní cíle. Důsledkem je kromě neutěšené sociální situace jednotlivce nebo rodiny navíc i nezájem o věci mimo nejužší soukromí.

Projekt komunitní práce má za cíl tuto situaci změnit a zájem o společné problémy a potřeby komunity podnítit, a to podporou diskuse obyvatel, ale i podporou aktivních obyvatel - zástupců komunity při jejich řešení.

 

Seznam lidí

Bc. Růžena Dunková - vedoucí sociální pracovnice komunitní práce
Mgr. Iva Janůlková, DiS. - komunitní pracovnice
Silvie Váňová - komunitní pracovnice