Adresář

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Tel.: 733 741 216, 734 792 048
Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00
Vedoucí služby: Mgr. Miroslav Hodeček - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a vzniklo v únoru roku 2005. Těžiště aktivit Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské tkví v zahraniční humanitární a rozvojové pomoci na Ukrajině, od roku 2014 působí také v Moldavsku. 

Seznam lidí

Mgr. Veronika Hodečková (Mechová), DiS. - koordinátorka rozvojových projektů
Ing. Veronika Cabala - koordinátorka projektu Adopce na dálku
Nataliya Mrovcová - koordinátorka projektu Důstojný život