Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Zdeňka Kainerová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 599 527 494     g_rx1Z2cWbAo8~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Eliška Kalmusová

vedoucí zdravotního úseku Oázy pokoje
Tel: 604 693 642     0evC1Z2cWezE9~l7VX~mYZhaa8swO1p

Mgr. Magda Kamradková

právník, fundraiser
Tel: 596 783 011, 731 603 296     88tnRWa78knn1~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Lucie Kamrádová

vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 604 111 837     YaBz9YUSYanBZd5g_8IkO1p

Bc. Kateřina Kaniová, DiS.

vedoucí osobní asistence
Tel: 595 043 275, 605 221 188     c.qy_1~4-8m%C1.7~bGkY-k94gkmb

Mgr. Anna Karczmarzyková

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Žaneta Kargerová

pečovatelka
Tel: 734 682 834    

Bc. Ilona Kaszperová

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 731 133 260     4eBxRWa7%sCo8~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r

Kristýna Kavanová

koordinátorka služby
Tel: 608 535 651, 605 842 475     6kvC-id7TdnFR.enW7c-9dk-0gxkO1.7~bGkO1p

Ivana Kiková

pracovník sociálních služeb
Tel: 604 162 094    

Hana Klásková

zdravotní sestra
Tel: 730 116 606     38AkO9b7%dBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys

Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín
Tel: 603 462 292     8hAs1Z2c7bzu5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Kateřina Kmeťová

pečovatelka
Tel: 739 548 456    

Vladislava Koisová

koordinátorka péče
Tel: 604 173 534     cennZcb7c8ku57igc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Lucie Kolačková

administrativní pracovnice
Tel: 596 787 691     7npsVWag78pu5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Jitka Koláčová

vedoucí dílny Kooperace
Tel: 555 333 642, 731 619 375     5bGuRWag78py.Z4WH8yo%Zd-~5prRb~lW5pJ

Terezie Kolčárková

vedoucí střediska, pracovník v sociálních službách
Tel: 736 779 641     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r