Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Monika Hajdučková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 596 237 831, 731 625 844     8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p

Bc. Kateřina Hajdušková

vedoucí Charitního domu pro matky v tísni
Tel: 603 287 959, 558 711 704     68Go87d7TantUeic-onjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M

Mgr. Darja Hamalová

vedoucí Charitní odlehčovací služby a Charitního týdenního stacionáře
Tel: 734 760 838     Z8EtRW.788yy.Z4WH-uk87j71fkmb

Danuše Hanáková

koordinátorka střediska
Tel: 737 610 758    

Jan Hanuš

ředitel
Tel: 553 612 780, 604 942 250     38AE9YUSYanBZd5g_8IkO1p

Bc. Marcela Harasimová

vedoucí pracovnice v Denním stacionáři
Tel: 606 771 038     88EmV-5438Ek97cgc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb

Bc. Kateřina Haškovcová

Sociální pracovník
Tel: 733 676 653    

Karin Heczková

hlavní účetní
Tel: 733 676 609     68Es4W._Ysxy.Z4WH-uk87j71fkmb

Anna Hélová

pečovatelka
Tel: 703 873 989    

Martina Hezinová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 731 075 802     88EDZ.543.Ms4~l7VX~yUbo4YanBZd54Ys

Bc. Martina Hluchníková

metodik a manažer kvality zdravotních služeb
Tel: 703 891 070, 599 508 505     88EDZ.543eHmY.~c-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí útvaru sociálního začleňování
Tel: 731 625 873, 596 241 144     8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel: 734 792 048     8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj

Vladimír Holáň

asistent služeb, pracovní asistent
Tel: 553 775 370     cennZ_~jTaBvR.4WHaEkSid_T-uk87j7T-M

Bc. Eliška Horňáková

vedoucí
Tel: 731 534 061, 553 034 170     7npsVYUS-lGBRf54YanBZd54Ys