Tříkrálová sbírka v ostravsko-opavské diecézi historicky nejúspěšnější. Děkujeme!
4. února 2022 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v ostravsko-opavské diecézi historicky nejúspěšnější. Děkujeme!

Po roční odmlce mohli malí koledníci znovu vyrazit do ulic, aby s prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi koledovali pro Tříkrálovou sbírku. Během prvních dvou týdnů v lednu bylo možné přispět koledníkům nebo do statických pokladniček, do konce ledna pak také bezhotovostně i online. Výnos sbírky v ostravsko-opavské diecézi překonal dosavadní ročníky a přiblížil se hranici 21 milionů korun.

Tradice Tříkrálového koledování odstartovala v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi, o rok později už koledníci vyrazili na koledu napříč republikou. Za dvaadvacetiletou historii se sbírka musela poprat s ledasčím. Největší zkouškou pro ni byl ale minulý rok, kdy se vinou omezení přesunula poprvé do online prostředí. I přes netradiční ročník se podařilo získat finance pro potřebné, v celorepublikovém měřítku koleda v roce 2021 vynesla téměř 81,5 mil. korun, v ostravsko-opavské diecézi necelých 12 mil. korun.

S nadějí a očekáváním se na přelomu roku rozhodlo, že bude možné opět koledovat (s respektem ke všem opatřením a tak, aby byla koleda bezpečná jak pro koledníky, tak pro dárce). To se také odrazilo ve výnosu, který se vrátil svou výší do před kovidových let. Překvapivě pak při konečném součtu obsahu pokladniček, bezhotovostních darů a příspěvků online, sbírka v ostravsko-opavské diecézi zaznamenala historicky nejvyšší výnos. V pokladničkách se ukrývalo 19 749 647 korun, bezhotovostně lidé darovali 743 292 korun a online 391 405 korun. To v celkovém součtu znamená rekordních 20 883 344 Kč, které využijí Charity na své projekty v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka. Výsledky zahrnují 99 % spočítaných pokladniček, rozpečetění posledních pár kusů kasiček zbrzdilo onemocnění koordinátorů i úředníků. Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky činí 137,9 mil. korun.

Klíč pro rozdělení tříkrálových prostředků zůstává každý rok stejný a řídí se pravidly sbírky. Z 65 % budou finance pomáhat v místech, kde byly vykoledovány (zaslány s variabilním symbolem dané místní Charity) a podpoří předem schválené charitní záměry. 15 % zamíří na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % pomůže rozvojovým projektům v zahraničí, 5 % podpoří projekty Charity Česká republika a zbylých 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

Vybrané prostředky opět podpoří stovky charitních záměrů na rozvoj zdravotních a sociálních služeb, míří na přímou pomoc lidem v nouzi, podporu samoživitelů, lidí bez domova a pomoc dalším ohroženým skupinám obyvatel. V ostravsko-opavské diecézi je to  49 předem schválených projektů. V Charitě Frenštát pod Radhoštěm využijí peníze ze sbírky na podporu a rozvoj paliativní péče, v Českém Těšíně vybudují pro klienty domova pro seniory aktivizační zahradu, Charita Ostrava vybuduje nové herní prvky na dětském hřišti, které slouží dětem z azylového domu pro matky s dětmi. Celkový přehled záměrů je k dispozici na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské.

Poděkování patří všem, kteří pomohli udržet tříkrálovou tradici živou a s nadšením se po roční odmlce vrátili koledovat. Díky nasazení a ochotě pomoci se letošní sbírka stala rekordní. Osobní poděkování přidává také ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo: „Celkové výsledky jsou opravdu milým překvapením a velmi za ně děkuji. Děkuji tisícům dobrovolníků, dětem, mládeži, dospělým organizátorům a našim koordinátorům a zejména všem štědrým dárcům za příspěvek i za důvěru. Díky finančním darům budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě pro ně je výnos Tříkrálové sbírky určen.“

Výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2022 podle jednotlivých oblastních Charit v ostravsko-opavské diecézi
(Podrobné výsledky v jednotlivých obcích najdete na našich stránkách.)

 Organizace

 Počet
 pokladniček

 Výnos
 pokladniček (Kč)

Výnos online koledy
 (k 3. 2. 2022 v Kč)

Bezhotovostní dary
 (k 3. 2. 2022 v Kč)

Charita Bohumín

95

504 207

14 250

16 000

Charita Český Těšín

243

1 206 382

28 200

29 940

Charita Frenštát pod Radhoštěm

133

681 114

19 343

17 572

Charita Frýdek-Místek

329

2 277 306

65 443

79 811

Charita Hlučín

376

3 025 050

30 383

38 889

Charita Hrabyně

150

723 814

12 700

5 500

Charita Jablunkov

129

1 252 683

16 155

13 898

Charita Jeseník

148

780 515

8 200

23 080

Charita Kopřivnice

212

1 227 311

20 200

14 800

Charita Krnov

90

420 084

12 801

300

Charita Nový Jičín

115

812 236

10 420

36 990

Charita Odry

135

569 874

10 350

210 429

Charita Opava

343

1 937 400

33 530

123 850

Charita Ostrava

348/318

1 848 368

65 500

84 450

Charita Studénka

149

1 029 732

7 100

10 222

Charita sv. Alexandra

86/67

375 825

3 900

21 111

Charita sv. Martina

87

272 742

3450

4 500

Charita Třinec

111

805 004

29 480

11 950

Celkem

3279

19 749 647*

391 405

743 292

Celkový výnos koledy

20 884 344

* K 3. 2. 2022 bylo sečteno 99 % výnosu pokladniček.

Online koleda bude otevřená na webových stránkách Tříkrálové sbírky ještě do 30. dubna 2022.

Bc. Sylva Lejsková

manažerka PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g