Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Bc. Lucie Trunečková

managerka sekce soc. pomoci, vedoucí střediska
Tel: 553 616 437, 731 316 552     akHxV1agc8m%C1.7~bGk5%5nW5pJ

Mgr. Regina Tschuliková

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 584 440 102, 777 273 440     ~.ts4Z2l%-uE27agc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Bc. Petra Thiemlová, DiS.

managerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení, vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 607 985 622     aavo3-enW7c-T65j4mny6Zl7T-M

Mgr. Jana Turoňová

vedoucí sekce prevence, vedoucí Charitní poradny
Tel: 603 287 231     58AkOdkj-gBFRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb

Bc. Michaela Tomášková, Dis.

vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel: 732 472 855     8bprR3b7TmBwRcagc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ

Radka Trunečková

vedoucí zdravotních služeb
Tel: 731 729 436     ~8quRWjjbgrm1~l7VX~tVc9f4dkmYZhaa8kmb

Bc. Šárka Tichá, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 603 408 652     a.EobZ2%~8oI434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Michal Tvrdý

sociální pracovník
Tel: 733 444 059     8bprR-2lckqIQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g

Mgr. Lubomír Tomeček

trvalý jáhen
Tel: 553 775 370, 773 217 256     7noy37h4AhzoT3a6LTFob.5eT-M