Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Iva Kulhánková

vedoucí oddělení A Oázy pokoje, zástupce vedoucího
Tel: 732 997 145     4onh1eb%Wgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Monika Kunčická

vrchní sestra
Tel: 733 676 601, 599 508 505     8hAs1Z2cbgpsT956LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Bc. Karla Kunčíková

projektová manažerka
Tel: 605 597 329     68EvRWam9-vu5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ

Jarmila Kundračíková

vedoucí služby PS a OA, koordinátor terénní péče
Tel: 604 830 779     58EwZ-546nAn8Z7a6hIkQOQ.~.AC-Zj4YanBZd54Ys

Mgr. Marcela Kutláková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 625 768, 599 508 505     _nwm5fd7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Michaela Kvasnicová

ekonom, zástupce ředitele
Tel: 595 170 379, 775 347 949     8bprR3b7TdIk9.~9-onjGKaj9hIhT65j4mnhTj