Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

František Horsák

ředitel
Tel: 553 775 370, 731 625 640     1knx-7i_65uy8c5cVX~r8Z6q9.kmYZhaa8kmb

Anna Horsáková

asistent služeb, pracovní asistent
Tel: 553 775 370, 731 534 094     WgAkO6ej%8xy.Z4WHaEkSid_T-uk87j7T-M

Bc. Martina Horváthová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 733 676 651     88EDZ.543hEFRd.gc8m%C0e%bfvxO1.7~bGkO1p

Jiří Hořínek

vedoucí
Tel: 599 527 250, 732 632 318     88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Mgr. Martin Hořínek, MBA

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813     88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb

Ing. Gabriela Hořínková

zástupkyně ředitele pro ekonomiku, interní auditorka
Tel: 731 625 864     28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb

Mgr. Tereza Hořínková

sociální pracovník
Tel: 739 323 933     a.EobZ2%-kvx1~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Ing. Pavel Hrtús

vedoucí provozního úseku Domu pokojného stáří
Tel: 731 513 941     _8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys

Bc. Nikola Hrtúsová

vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Tel: 734 786 299     9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 605 553 813     %mnxZcb7c8kr8epc-onjGK7%WkvDR4c4Ys

Milan Hudec, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 672 207     8byk4W.mZ.pjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Bc. Monika Humplíková

sociální pracovník
Tel: 731 694 392     88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Johana Huplíková

sociální pracovnice Dům dobré vůle Žáry
Tel: 725 104 451     5huk4Z2%biys1~l7VX~u8.enT-uk87j7T-M