Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

František Horsák

ředitel
Tel: 553 775 370, 731 625 640     1knx-7i_65uy8c5cVX~r8Z6q9.kmYZhaa8kmb

Jan Hanuš

ředitel
Tel: 553 612 780, 604 942 250     38AE9YUSYanBZd5g_8IkO1p

Monika Hajdučková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 596 237 831, 731 625 844     8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p

Ing. Gabriela Hořínková

zástupkyně ředitele pro ekonomiku, interní auditorka
Tel: 731 625 864     28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb

Bc. Kateřina Haškovcová

Sociální pracovník
Tel: 733 676 653    

Martina Hezinová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 731 075 802     88EDZ.543.Ms4~l7VX~yUbo4YanBZd54Ys

Bc. Martina Horváthová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 733 676 651     88EDZ.543hEFRd.gc8m%C0e%bfvxO1.7~bGkO1p

Bc. Martina Hluchníková

metodik a manažer kvality zdravotních služeb
Tel: 703 891 070, 599 508 505     88EDZ.543eHmY.~c-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí útvaru sociálního začleňování
Tel: 731 625 873, 596 241 144     8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M

Bc. Kateřina Hajdušková

vedoucí Charitního domu pro matky v tísni
Tel: 603 287 959, 558 711 704     68Go87d7TantUeic-onjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 605 553 813     %mnxZcb7c8kr8epc-onjGK7%WkvDR4c4Ys

Ing. Pavel Hrtús

vedoucí provozního úseku Domu pokojného stáří
Tel: 731 513 941     _8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys

Mgr. Martin Hořínek, MBA

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813     88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb

Bc. Nikola Hrtúsová

vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Tel: 734 786 299     9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel: 734 792 048     8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj