Adresář

Mgr. Marek Adámek, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 733 741 820     _hEkU.56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Silvie Bartuselská, DiS.

sociální pracovník
Tel: 733 676 641     7nxk9WigYbnv474WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Adriana Bernatíková

sociální pracovník
Tel: 733 166 598     WeMlVd54%hpsR-daVX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Mgr. Taťána Boháčová

hlavní projektový manažer, koordinátor GDPR
Tel: 596 787 691, 731 678 821     a8Gk4Z28-anm5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Lucie Bolatzká

osobní asistent, pracovník sociální péče pro seniory
Tel: 737 558 112     7npsVW6g78GJ1Z4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Petr Burda

sociální pracovník
Tel: 734 435 206     _.GBO0kjZ8m%C~il~8IkO1.7~bGkO1p

Bc. Veronika Curylová

vedoucí střediska
Tel: 731 131 951     28oBZ3b6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Jindřich Čáp

vedoucí
Tel: 737 553 169, 599 526 912, 599 526 006     WeMlVd56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Ing. Jaroslav Doležel

vedoucí
Tel: 596 236 411, 733 741 551     c8pvRf4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Anna Filová

asistentka ředitele
Tel: 596 621 094, 731 625 789     %.xBVd5j48GjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Ing. Jana Gavlasová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 646 782     58AkO55n78Fy.Z4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Ing. Lubomír Gebauer

pracovník v sociálních službách, zástupce vedoucícho
Tel: 604 282 683     7noy37h42.ok_3h6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Danuše Hanáková

koordinátorka střediska
Tel: 737 610 758    

Bc. Martina Hluchníková

metodik a manažer kvality zdravotních služeb
Tel: 703 891 070, 599 508 505     88EDZ.543eHmY.~c-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Bc. Eliška Horňáková

vedoucí
Tel: 731 534 061, 553 034 170     7npsVYUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Jiří Hořínek

vedoucí
Tel: 599 527 250, 732 632 318     88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Mgr. Tereza Hořínková

sociální pracovník
Tel: 739 323 933     a.EobZ2%-kvx1~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb