Adresář

Mgr. Anna Karczmarzyková

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Bc. Ilona Kaszperová

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 731 133 260     4eBxRWa7%sCo8~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r

Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín
Tel: 603 462 292     8hAs1Z2c7bzu5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Bc. Martina Krupová

vedoucí Charitního střediska "Klíč"
Tel: 703 842 051     88EDZ.546kHz5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p