Adresář

Tiskové služby, potisk předmětů

Tel.: 553 775 370, 731 625 640
Hrabyně 212, Hrabyně 3, 747 67
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Provádíme tiskové služby, tisk letáků, vizitek, banerů, polep výloh a potisk reklamních předmětů./ www.dilnyhrabyne.charita.cz /

Organizace

Seznam lidí

František Horsák - manažer a vedoucí sociálního podniku
Judita Mudra - asistent služeb
Dagmar Smetanová - vedoucí koordinátor služeb