Adresář

Technické a úklidové služby

Tel.: 596 943 805, 731 625 640
1 května 1136/162, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Provádíme technické a úklidové služby jako je sečení trávy na firemních, veřejných i soukromých pozemcích. Dále provádíme  sekání vyššího porostu křovinořezem, hnojení ( ledkování ),  vertikutace ( provzdušnění trávníku ), sběr a drcení větví, sběr listí včetně odvozu a likvidace, založení trávníku, rotavátorování půdy, práce kultivátoru, výsadba dřevin, pletí záhonů dále nabízíme zimní údržbu chodníků, komunikací, vjezdů a parkovišť plužení, frézování sněhu, manuální odstraňování sněhové i ledové pokrývky, posyp tech.solí ( v současnosti k výše uvedeným činnostem zdarma). Jsme schopni zajistit komplexní  služby, spojené s údržbou zahrad i parků. Veškeré služby nabízíme za velice příznivé ceny, svým zákazníkům navíc poskytujeme možnost uplatnění náhradního plnění.                                                                                                             Nově poskytujeme službu na likvidaci náletových dřevin rádiově řízeným strojem, svahová dostupnost až 55 stupńů. Zpracováváme a prodáváme palivové dřevo naší poloautomatickou šťípací linkou.                                                                         Na všechny služby poskytujeme NÁHRADNÍ PLNĚNÍ.

Organizace

Seznam lidí

Vojtěch Štula - asistent služeb, koordinátor
Vladimír Holáň - asistent služeb, koordinátor
Dagmar Smetanová - vedoucí koordinátor služeb
František Horsák - manažer a vedoucí sociálního podniku