Adresář

Sběr a zpracování šatstva

Tel.: 553 775 370, 731 625 640
Śilheřovice 453, Šilheřovice, 711 00
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Sběr a zpracování šatstva. Třídění šatstvo pro sociální šatníky a následné zpracování nepoužitelného šatstva na putsfol.

Organizace

Seznam lidí

Vojtěch Štula - asistent služeb
Dagmar Smetanová - vedoucí koordinátor služeb