Adresář

Sběr a zpracování elektroodpadu

Tel.: 553 775 370, 731 625 640
Podsedliště 415, Ostrava - Koblov, 711 00
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Provozujeme sběr a výkup elektroodpadu a jeho následného zpracování v naší dílně.

Organizace

Seznam lidí

Vojtěch Štula - asistent služeb
František Horsák - manažer a vedoucí sociálního podniku