Adresář

Přepravní služby a rozvoz zboží

Tel.: 553 775 370, 731 625 640
Hrabyně 212, Hrabyně 3, 747 67
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nabízíme možnost přepravy automobilem Citroen Jumper. Tento automobil je mimo jiné uzpůsoben pro přepravu zboží a osob.Díky své variabilitě je tedy možné současně přepravovat až 6 osob ( včetně řidiče ) a náklad. V případě potřeby je možné vozidlem přepravovat jakékoli zboží či suroviny o celkové hmotnosti 3500 kg. Současně nabízíme možnost připojení užitkového přívěsu s nosností 750 kg.

Organizace

Seznam lidí

Vladimír Holáň - asistent služeb
Dagmar Smetanová - vedoucí kordinátor služeb
František Horsák - manažer a vedoucí sociálního podniku