Adresář

Pošta Partner poštovní a balíkové služby

Tel.: 596 931 013, 731 625 640
1 května 1136/162, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Provozujeme Poštu Partner a všechny služby spojené s provozem pošty, obsluhu dvou přepážek, poštovní a balíkové služby dále finanční a poradenské služby.                                                                                                                                                          V rámci pošty provozujeme obchodně prezentační služby a drobný prodej výrobků a služeb. 

Organizace

Seznam lidí

Anna Horsáková - asistent služeb koordinátora
Vojtěch Štula - asistent služeb
Dagmar Smetanová - vedoucí koordinátor služeb
František Horsák - manažer a vedoucí sociálního podniku