Adresář

Pomocné práce v domáctnosti

Tel.: 553 775 370, 73 162 540
Hrabyně 212, Hrabyně 3, 747 67
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: pobytové, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Práce všeho druhu, kde nestačíte již v domáctnosti s domácemi pracemi, můžeme Vám pomoci.

Organizace

Seznam lidí

Vladimír Holáň - asistent služeb
Judita Mudra - asistent služeb