Adresář

Noclehárna

Tel.: 556 709 240
Dolní brána 57, Nový Jičín, 741 01
Vedoucí služby: Bc Marek Procházka - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Poslání
Posláním sociální služby „Noclehárna“ v Charitním domě Matky Terezy v Novém Jičíně, která je provozována od 1.1. 2014,  je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší možnost přenocování, hygieny, přípravy stravy a poradit jim tak, aby byli schopni sami řešit problém ve svém životě.

Cíle  
Uživatel má naplněny své základní lidské potřeby (spánek, hygiena, strava)
Uživatel má vyřízeny osobní doklady a stálý příjem.
Uživateli ví, kam se může při řešení svých problémů obrátit o pomoc.
Uživatel řeší svůj zdravotní stav a udržuje svou případnou alkoholovou závislost v určitých mezích, aby se nezhoršovala jeho situace.
Po ukončení služby se uživatel přesouvá do vyšší formy bydlení.

Cílová skupina
Noclehárna slouží dospělým lidem (mužům i ženám) bez domova, kteří jsou fyzicky soběstační.
Neposkytneme službu těmto osobám:
které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem (např. z důvodu mentální retardace)
cizincům, kteří se nedorozumí česky, slovensky, popř. polsky,
osobám, vyžadujícím speciální úpravy prostor a vybavení (vozíčkáři, nevidomí)

Seznam lidí

Bc Marek Procházka - vedoucí