Adresář

Komunitní a duchovní centrum, humanitární pomoc

Tel.: 731 625 869, 553 775 370
Hrabyně 212, Hrabyně 3, 747 67
Vedoucí služby: Mgr. P. Jan Larisch, Th.D - duchovní správce, prezident DCHOO, Mgr. Lubomír Tomeček - pomocný duchovní, trvalý jáhen
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Úsek komunitních služeb zajištuje vzdělávací aktivity, duchovní aktivity, kulturně společenské a služby spojené s komunitou.

Organizace

Seznam lidí

Judita Mudra - asistent služeb
Mgr. P. Jan Larisch, Th.D - duchovní správce, prezident DCHOO
Mgr. Lubomír Tomeček - pomocný duchovní, trvalý jáhen
František Horsák - ředitel
Dagmar Smetanová - koordinátor služeb