Adresář

Kompletační a montážní služby

Tel.: 596 943 805, 731 625 640
1 května 1136/162, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, poskytnutí pracovně-společenského uplatnění, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Provádíme kompletační a montážní práce, balení a odesílání, skládání a kompletování.

Organizace

Seznam lidí

Anna Horsáková - asistent služeb koordinátora
Vojtěch Štula - asistent služeb koordinátora
Dagmar Smetanová - vedoucí koordinátor služeb
František Horsák - manažer a vedoucí sociálního podniku
Vladimír Holáň - asistent služeb