Diecézní charita ostravsko-opavská neposkytuje hledané služby.

Nalezené služby v diecézi

Nalezeno 6 služeb
Typ služby: Sociální šatník
Poskytovatel: Charita Ostrava
Místo poskytování: Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice 70300
Více