Postní almužna: hledejme cestu k prohloubení duchovního života

Postní almužna: hledejme cestu k prohloubení duchovního života

Popeleční středou začíná postní doba. Během čtyřiceti dní dostáváme novou šanci k obrácení a prostřednictvím modlitby, půstu a almužny můžeme intenzivněji prožít Boží přítomnost. Také v ostravsko-opavské diecézi se lze zapojit do dobrovolné postní výzvy, Postní almužny. Prostředky, které se nashromáždí během postní doby v papírových schránkách, poputují na pomoc lidem v nouzi.

Postní almužna se koná od roku 2009 z podnětu České biskupské konference. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících během postní doby a nabídku k prohloubení prožívání tohoto období, ve kterém je půst spojen s modlitbou a skutky milosrdenství; například almužnou. Princip Postní almužny spočívá v tom, že si lidé během 40 dní půstu odříkají různé požitky a uspořené peníze vkládají do papírových pokladniček, tzv. postniček. Ty jsou k dispozici ve vybraných farnostech. Na závěr postní doby pak finance farnost daruje sociálně potřebným prostřednictvím vlastních vybraných projektů nebo místní Charity.

Klikněte pro více informací o postní almužně

V ostravsko-opavské diecézi se každoročně do této postní výzvy zapojují desítky farností. V roce 2022 darovali lidé ve sbírce 211 298 Kč. Prostředky posloužily např. na pomoc válečným uprchlíkům, kteří před válkou uprchli do České republiky; podporu Cesty 121; konkrétní hmotnou pomoc potřebným rodinám ve farnostech; podporu provozu Hospice sv. Lukáše Charity Ostrava nebo byly zaslány na misie.

Děkujeme všem z vás, kteří se během postní doby touto cestou zapojujete do úsilí o prohloubení duchovního života.

Pár slov k zamyšlení přidává také apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David a ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. Lukáš Curylo.

Postní almužna 2023