Pomoc cizincům

Допомога іноземцям     Helping foreigners

Poslání

 • Bezplatně poskytovat odborné poradenské služby cizincům, uprchlíkům a migrantům vyskytujícím se na území České republiky, a to s respektem k jejich národnosti, rase, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání.
 • Předcházet jejich sociálnímu vyloučení a pomoci jim se začleněním do společnosti.

Cíle

 • Zvyšovat informovanost cizinců v oblastech zaměstnání, bydlení, sociálního systému, vzdělávání, zdravotní péče, pojištění apod.
 • Zlepšovat socio-kulturní orientaci cizinců v českém prostředí, např. při jednání s úřady apod.
 • Usnadnit komunikaci s návaznými službami pro cizince a zprostředkovat jim potřebné kontakty (např. cizinecká policie, krajské úřady, vzdělávací organizace apod.).

Komu je pomoc určena

 • Cizincům, migrantům a uprchlíkům legálně pobývajícím na území Moravskoslezského kraje (České republiky) dle aktuálního znění zákona o pobytu cizinců.
 • Českým občanům, kteří potřebují získat informace v oblasti migrace apod.

V čem se na nás můžete obrátit

 • Sociální poradenství (nárok na sociální dávky, problematika sociálního zabezpečení, pomoc při řešení bytových problémů, asistence při hledání nového zaměstnání apod.).
 • Právní poradenství (poradenství při vyřizování povolení k pobytu - přechodný pobyt, trvalý pobyt, české občanství, mezinárodní ochrana apod.).
 • Zdravotní péče (problematika zdravotního pojištění, pomoc při hledání vhodného lékaře nebo zdravotnického zařízení apod.).
 • Vzdělávání (problematika školní docházky, nabídka jazykových kurzů češtiny apod.).
 • Porušování práv (pomoc při psaní odvolání, žalob, soudních podání a jiných písemností apod.).
 • Doprovody na jednání s úřady, pomoc s vyplňováním formulářů, tlumočnické služby (ruština, ukrajinština).
 • Materiální a humanitární pomoc.
 • Informace o životě v České republice.

Poradenství je poskytováno zdarma.

Kde nás najdete

Sociálně-dluhová poradna
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava

Kdy můžete přijít

 • Úterý a čtvrtek: 9–12 h. (domluvíte se s námi anglicky, s pomocí překladatelů také ukrajinsky a rusky).
 • Pondělí až pátek: individuální schůzky na objednání.

Kontakt

E-mail: poradna@dchoo.charita.cz


Užitečné odkazy

Infolinky v ukrajinském jazyce

Kontakty Úřadu práce v ukrajinském jazyce

tel.: +420 950 180 100
e-mail: ua@uradprace.cz
При необхідності Ви можете звернутися за телефоном + 420 950 180 100, де Ви отримаєте інформацію українською мовою. Пишіть на ua@uradprace.cz.

Projekt Rozšíření činnosti Sociálně-dluhových poraden o pomoc cizincům (1. 5. 2022 – 31. 12. 2022) je financován Ministerstvem vnitra ČR.

Logo_Ministerstvo vnitra ČR