Ministerstvo vnitra ČR

Rozšíření činnosti Sociálně-dluhových poraden o pomoc cizincům

Období realizace: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:
Cílem projektu je pomoc cizincům, migrantům a uprchlíkům vyskytujícím se v Moravskoslezském kraji a to prostřednictvím sítě 4 Sociálně-dluhových poraden Diecézní charity ostravsko-opavské, jejichž agenda bude rozšířena o problematiku integrace cizinců na území ČR.

Popis projektu:
Účelem projektu je rozšíření týmu poradců o experta na pomoc cizincům, v současné době především uprchlíkům z Ukrajiny. Expert bude působit v poradnách na plný úvazek od 1. 7. 2022. V souvislosti s tímto dojde také k rozšíření provozní doby poradny a jejího terénního působení v místech zvýšeného výskytu cizinců.

Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR.

Logo_Ministerstvo vnitra ČR