Městský obvod Slezská Ostrava

Poskytování sociálních služeb v lokalitě Ostrava-Kunčičky

Období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 11. 2022

Cíl projektu:
Zajistit poskytování sociálních služeb v oblasti Ostrava-Kunčičky.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v lokalitě Ostrava-Kunčičky.

Projekt je spolufinancován statutárním městem Ostrava – městským obvodem Slezská Ostrava.

Slezska