Adresář

Sociálně-dluhová poradna

Tel.: 596 241 144, 596 128 309
Betonářská 790/12, Ostrava-Muglinov, 712 00
Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociální služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

 

 

Seznam lidí

Mgr. Zuzana Plačková - vedoucí sociální služby
Mgr. Miroslav Juroška - sociální pracovník
Bc. Nikola Majová - sociální pracovnice
Veronika Miari, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Tereza Tomášová - sociální pracovnice