Adresář

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tel.: 558 699 353, 605 857 468
Slezská 295, Bohumín, 735 81
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)
Fakultativní služby:

Bližší informace o službě naleznete zde:

Organizace

Seznam lidí

Jana Mezerová - pracovník sociálních služeb