Adresář

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tel.: 733 676 651, 734 797 240
Drátovenská 197, Bohumín-Pudlov, 735 51
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

telefonování, doprava služebním automobilem, ošacení z charitního šatníku

Organizace

Seznam lidí

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Bc. Martina Horváthová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník