Adresář

Domov pro seniory U Kaple

Tel.: 736 142 269, 736 142 627
1521, Dětmaroivce, 735 71
Vedoucí služby: Tamara Mecová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Tamara Mecová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Mgr. Michaela Lietavová - sociální pracovník
Martina Wrožynová, DiS. - zdravotní sestra
Kateřina Oršulíková - pracovník pro volnočasové aktivity