Adresář

Denní centrum Maják

Tel.: 732 463 412
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí služby: Terezie Kolčárková - vedoucí střediska, pracovník v sociálních službách
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

Denní centrum Maják je určeno pro osoby ve věku 18 – 65 let s chronickým psychickým onemocněním nebo lehkým mentálním postižením. Docházení do Denního centra a pobyt v kolektivu přispívají k psychické pohodě a zdravějšímu způsobu života uživatelů.

Seznam lidí

Terezie Kolčárková - vedoucí střediska, pracovník v sociálních službách
Bc. Alena Matýsková - sociální pracovník
Bc. Jana Mecová, DiS. - pracovník v sociálních službách