Adresář

Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc

Tel.: 599 527 250, 730 573 037
Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Dubina, 700 30
Vedoucí služby: Jiří Hořínek - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Milo - sociální pracovník
Jiří Hořínek - vedoucí střediska