Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 731 489 675
Školní 1234, Jablunkov, 739 91
Vedoucí služby: Mgr. Andrea Szotkowská - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba je Charitou Jablunkov poskytována od 1.1.2017. Tato služba je registrovanou sociální službou dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění. Registrační číslo služby: 4881535.

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování individuální podpory a pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením. Služba nabízí pomoc a podporu v péči o vlastní osobu, domácnost i mimo ni. Usilujeme o co nejdelší setrvání klienta ve svém domácím, přirozeném prostředí tak, aby mohl žít běžný způsob života i přes jeho nepříznivou životní situaci.

Základní informace o službě

Sídlo služby: Školní 1234, 739 91 Jablunkov

Kontakt: Bc. Andrea Szotkowská,
tel.: 731 489 675

Email: chps@jablunkov.charita.cz

Doba poskytování služby:
Po - Pá 7:00-20:00, So - Ne 7:00-13:00

Dostupnost služby: Jablunkov, Písečná, Písek, Bukovec, Návsí, Hrádek, Bocanovice, Milíkov, Košařiska, Dolní Lomná, Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Hrčava

 

 

Komu poskytujeme služby

Seniorům a osobám od 19 let se zdravotním postižením, kteří jsou závislí na péči druhé osoby (nezvládají péči o vlastní osobu a domácnost) anebo potřebují pomoc ve své nepříznivé životní situaci, která byla způsobena zhoršeným zdravotním stavem, úrazem apod.

Komu služby nemůžeme poskytnout

  • Osobám, které zvládají péči o vlastní osobu a domácnost, neocitly se v nepříznivé sociální životní situaci (např. aktivní, samostatná osoba v seniorském věku); 
  • osobám, které potřebují pouze zdravotní péči; 
  • osobám, které jsou hospitalizovány v nemocničním nebo obdobném zařízení; 
  • osobám, které nezajistí bezpečné prostředí pro výkon Charitní pečovatelské služby.

 

 

Zásady služby

Individuální přístup

klient je pro nás jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, s každým klientem pracujeme podle jeho potřeb a přání

Empatie 

vnímáme a díváme se na důvody a způsoby jednání klienta s pochopením, snažíme se porozumět jeho pocitům a motivům

Svobodná volba 

podporujeme a respektujeme rozhodnutí a volbu klienta, který má právo kdykoliv službu z vlastního rozhodnutí přerušit či ukončit

Partnerství

přistupujeme ke klientovi jako k rovnocenné bytosti, spolupracujeme a plánujeme službu s klientem

Úcta 

respektujeme klienta jako svobodnou lidskou bytost s vlastní vůlí, přistupujeme k němu vstřícně a bez předsudků

Důstojnost 

v domácnosti klienta se pracovník pohybuje a jedná výlučně dle pokynů klienta či blízkých osob, pracovník během poskytování pomoci při osobní hygieně dbá na dodržování přiměřené intimity

Profesionalita 

pracovníci usilují o zvyšování kvality poskytované služby celoživotním učením se, duchovním a profesním formováním, vzájemným sdílením zkušeností a odborných znalostí

Mlčenlivost

pracovníci zachovávají mlčenlivost a respektují soukromí klienta, o klientovi nehovoří s žádnou třetí osobou

Na základě Vaší ústní nebo písemné Žádosti o poskytnutí Charitní pečovatelské služby budete kontaktování sociálním pracovníkem, který si s Vámi dohodne schůzku, na které společně upřesníte další spolupráci při poskytování pečovatelské služby. V případě zaslání Žádosti o poskytování sociální služby poštou nebo emailem, Vás sociální pracovník kontaktuje nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti.

Dokumenty ke stažení

Organizace

Seznam lidí