Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 556 813 638, 731 625 702
Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, 742 21
Vedoucí služby: BC. Simona Přechová, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

zapůjčování zdravotních pomůcek

pečovatelská služba v domácím prostředí

Organizace

Seznam lidí

BC. Simona Přechová, DiS. - vedoucí zařízení