Adresář

Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 556 813 638, 731 625 702
Štefánikova 1136/12, Kopřivnice, 742 21
Vedoucí služby: BC. Simona Přechová, DiS. - vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

domácí péče v rozsahu odbornosti 925

Organizace

Seznam lidí

BC. Simona Přechová, DiS. - vrchní sestra