Adresář

Charitní dům sv. Kláry - odlehčovací služby

Tel.: 558 699 353, 605 857 468
Slezská 295, Bohumín, 735 81
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Mičová - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

Fakultativní služby za úhradu:

- doprava služební automobilem
- pedikura
- kadeřník

Další informace o službě naleznete zde:

Organizace

Seznam lidí

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Mgr. Michaela Mičová - vedoucí služby
Mgr. Monika Adámková - sociální pracovnice