Adresář

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka - domov pro seniory

Tel.: 593 035 048, 601 351 077
Farská 301, Bohumín-Starý Bohumín, 735 81
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Mičová - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:

Organizace

Seznam lidí

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Mgr. Michaela Mičová - vedoucí služby, sociální pracovník